E-mail
Парола
регистрация
вход
 Начало 
 Албуми 
 Разкази 
 Правила за ползване 
 ? 
 @ 
Правила за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За предоставянето на своите услуги САЙТА събира, използва и съхранява предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни адреси. Тази информация се въвежда лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му съгласие по време на регистрацията в САЙТА.

Регистрацията в САЙТА е безплатна.

Регистрирането на ПОТРЕБИТЕЛ става чрез попълването на регистрационна форма и натискането на бутон „РЕГИСТРИРАЙ” в нея.

Информация, съдържаща се в базата данни на САЙТА, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

 

ДЕФИНИЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛ е лице, което е регистрирало уникално потребителско име под формата на електронен адрес и парола в САЙТА или използва услугите със свободен достъп.

СЪДЪРЖАНИЕ e цифрова медия и/или писмено съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез интерфейса на САЙТА

САЙТ – Интернет адрес http://www.maimundere.net

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и се съгласява с настоящите Условия за ползване на САЙТА.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва услугите на САЙТА като анонимен или регистриран потребител в съответствие с изискванията на настоящите Условия за ползване.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да публикува само свои авторски снимки и писмено СЪДЪРЖАНИЕ използвайки услугите предоставени от САЙТА.

Извън интерфейса на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва СЪДЪРЖАНИЕ, публикувано от други ПОТРЕБИТЕЛИ само с тяхното изрично съгласие.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за публикуваното СЪДЪРЖАНИЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласявате да предпазва авторите на САЙТА от и при всякакъв вид пасиви, загуби, разходи и разноски (включително и съдебни разходи), понесени от тях в резултат на СЪДЪРЖАНИЕ, което е публикувал чрез САЙТА в нарушение на тези Условия за ползване. Също така се съгласява да поеме едноличната отговорност за всякакви хонорари, такси или други задължения към всички лица, възникнали по повод на СЪДЪРЖАНИЕ, което е публикувал чрез предлагани от САЙТА услуги.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за запазване на тайната на своите данни за достъп до САЙТА, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.

Забранено е публикуването на:

 • СЪДЪРЖАНИЕ, което включва голота, може да се счита за голота или частична голота на деца от всички възрасти
 • Материали със защитени авторски права и търговски марки, ако биват използвани без изричното позволение на собственика им
 • Порнографско или нецензурно СЪДЪРЖАНИЕ
 • СЪДЪРЖАНИЕ, включващо експлоатация на деца или непълнолетни
 • СЪДЪРЖАНИЕ, което разкрива или включва нечия личност и дава информация по-подробна от само дадено първо име на лица на видима възраст под 18 години
 • СЪДЪРЖАНИЕ, публикувано с недобронамерени цели, в това число клевети, злословия, злепоставяне или тормоз, включително, но не само, безочливи прояви на фанатизъм, предразсъдъци, расизъм, омраза или псувни
 • Конфиденциална информация
 • СЪДЪРЖАНИЕ, което предава или съдържа вируси, файлове с грешки или други подобни елементи

Авторите на САЙТА имат правото, но не и задължението да премахват без предупреждение всякакво СЪДЪРЖАНИЕ, което не отговаря на гореспоменатите изисквания.

Избирайки опция "Фирма ИНТЕГРАЛ" от падащ списък "Вие научихте за нас от:" по време на регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯ дава съгласие снимките от албума да се използват за популяризиране на следните програми на Интеграл: Work and Travel USA, Internship/PCT, USA High School Program, Езикови ваканции в чужбина, Средно образование в чужбина, Висше образование в чужбина и свързаните с тях специализирани изложения.

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере настройка от профила си "снимките от албумите да се използват за популяризиране програмите на Интеграл" то ПОТРЕБИТЕЛЯ дава съгласие снимките от албума да се използват за популяризиране на следните програми на Интеграл: Work and Travel USA, Internship/PCT, USA High School Program, Езикови ваканции в чужбина, Средно образование в чужбина, Висше образование в чужбина и свързаните с тях специализирани изложения.

Чрез избиране на настройка "снимките от албума да се използват за популяризиране програмите на Интеграл" намираща се в настройките на албума или при неговото създаване, ПОТРЕБИТЕЛЯ може да избира кои албуми да бъдат предоставени  за популяризиране програмите на Интеграл и кои да не бъдат предоставени за тази цел.

По подразбиране всеки един албум автоматично е настроен така, че неговите снимки да бъдат предоставени  за популяризиране програмите на Интеграл.

ПРАВА НА АВТОРИТЕ НА САЙТА

Ние си запазваме правото да извършваме всяко едно от следните действия, по всяко време със или без предварително предупреждение:

 • Да прекрати временно или за постоянно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ, който не спазва настоящите Условия за ползване
 • Да прекратим достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ до всички или част от услугите в случай на възникване на спор относно авторството на публикувано от него СЪДЪРЖАНИЕ
 • Да променяме, прекратяваме или преустановяваме всички или част от услуги предоставени от САЙТА
 • Да отхвърляме, преместваме или премахваме всякакъв вид СЪДЪРЖАНИЕ
 • Да определяме общи практики, такси и процедури свързани със САЙТА и предлаганите от него услуги
 • Да променяме настоящите Условия за ползване
 • Да извършваме всякакви санкции свързани с услугите, които САЙТА предоставя, ако получим за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да считаме, че ПОТРЕБИТЕЛЯ е нарушил настоящите Условия за ползване
 • Да показваме всякакви рекламни материали на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите

САЙТА предлага услугите “във вида, в който са”.

 

ОТГОВОРНОСТ НА АВТОРИТЕ НА САЙТА

Ние не можем да гарантираме точността, сигурността или качеството на СЪДЪРЖАНИЕТО, което ПОТРЕБИТЕЛИТЕ публикуват.

При никакви обстоятелства не поемаме загуби, щети, грешки или пропуски, които биха могли да възникнат при ползването на САЙТА или на предлаганите от САЙТА услуги или за всякакъв вид неуспешно предоставени услуги или прекъсвания, независимо от причинителя им.

Не носим отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използват част или всички услуги предоставени от САЙТА, за загуба, изтриване, неуспешно запазване, недоставяне или ненавременно доставяне на дадено СЪДЪРЖАНИЕ от САЙТА поради технически причини - технически проблеми, техническа профилактика и други.

Не носим отговорност за съдържанието, което се публикуват на САЙТА. Не носим отговорност и за действия на ПОТРЕБИТЕЛИ, дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Условията за ползване начин.

 

По всички неуредени от тези Условия за ползване въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.